Messier / NGC 0001- / NGC 1000- / NGC 2000- / NGC 3000- / NGC 4000- / NGC 5000- / NGC 6000- / NGC 7000- / IC / CGCG / ESO / MCG / PGC / UGC / VV / QSO
 

Messier

M 31, 4" M 33, 4" M 49, 27" M 51, 27" M 51, 14,5"
         
M 51, 7" M 51, 4" M 58, 14,5" M 60 / NGC 4647, 27" M 61, 27"
         
M 61, 16" M 63, 14,5" M 64, 8" M 64 (ISM), 4" Bino M 65, 16"
         
M 66, 16" M65/66, 5" Bino M 74, 27" M 74, 16" M 77, 16"
         
M 81/82 (ISM), 4" Bino M 81, 16" M 82, 27" M 83, 16" M 83, 28"
         
M 84, 27" M 85 / NGC 4394, 27" M 86, 27" M 87, 27" M 87, 36"
         
M 88, 14,5" M 90, 16" M 91, 27" M 94, 14,5" M 95 , 27"
         
M 95 , 16" M 96, 27" M 96, 16" M 98, 27" M 99, 16"
         
M 100, 16" M 101, 14,5" M 101, 6" M 101, 5" Bino M 102, 20"
         
M 104, 8" M 105, 16" M 106, 16" M 108, 16" M 109, 27"
         
       
M 110, 14,5"        
         

NGC 1-999

NGC 1/2, 27" NGC 11, 27" NGC 17 = NGC 34, 27" NGC 23, 27" NGC 52, 27"
         
NGC 55, 14,5" NGC 63, 27" NGC 90, 27" NGC 93, 27" NGC 95, 27"
         
NGC 100, 27" NGC 105, 27" NGC 108, 14,5" NGC 145, 16" NGC 150, 14,5"
         
NGC 151, 16" NGC 157, 16" NGC 169/IC1559, 27" NGC 178, 27" NGC 185, 20"
         
NGC 191/IC 1563, 16" NGC 210, 27" NGC 218, 27" NGC 245, 27" NGC 247, 16"
         
NGC 252, 27" NGC 253, 5" Bino NGC 266, 27" NGC 274/275, 16" NGC 278, 14,5"
         
NGC 289, 16" NGC 300, 14,5" NGC 317, 27" NGC 337, 16" NGC 341, 27"
         
NGC 428, 27" NGC 450, 27" NGC 454, 24" NGC 455, 27" NGC 485, 27"
         
NGC 520, 27" NGC 520, 16" NGC 523, 16" NGC 523, 27" NGC 578, 27"
         
NGC 613, 24" NGC 646, 28" NGC 660, 16" NGC 681, 27" NGC 694/IC 167, 27"
         
NGC 702, 27" NGC 750/751, 27" NGC 769, 27" NGC 770/772, 20" NGC 783, 27"
         
NGC 797, 27" NGC 828, 27" NGC 846, 27" NGC 864, 27" NGC 876/877, 16"
         
NGC 891, 8" NGC 895, 16" NGC 906/909, 27" NGC 908, 16" NGC 918 (ISM), 4" Bino
         
NGC 918 (ISM), 27" NGC 922, 16" NGC 925, 16" NGC 932, 27" NGC 935/IC 1801, 27"
         
NGC 936, 27" NGC 942/943, 16" NGC 972, 27" NGC 978, 27" NGC 980/982, 27"
         
       
NGC 986, 14,5"        
         

NGC 1000-1999

NGC 1003, 27" NGC 1012, 27" NGC 1023/1023A, 16" NGC 1032, 14,5" NGC 1042, 27"
         
NGC 1055, 16" NGC 1073, 27" NGC 1084, 27" NGC 1087, 27" NGC 1097/1097A, 24"
         
NGC 1134, 27" NGC 1141/1142, 16" NGC 1156, 16" NGC 1156, 27" NGC 1160/1161, 27"
         
NGC 1232, 14,5" NGC 1241/1242, 27" NGC 1253/1253A, 27" NGC 1265 (IC 312), 27" NGC 1291, 24"
         
NGC 1300, 16" NGC 1309, 27" NGC 1313, 12" NGC 1326, 14,5" NGC 1326A/B, 14,5"
         
NGC 1343, 27" NGC 1350, 14,5" NGC 1358, 27" NGC 1359, 27" NGC 1365, 24"
         
NGC 1385, 16" NGC 1409/1410, 27" NGC 1421, 16" NGC 1433, 12" NGC 1518, 16"
         
NGC 1530, 27" NGC 1540, 20" NGC 1560, 8" NGC 1566, 24" NGC 1569, 27"
         
NGC 1569, 16" NGC 1587/1588, 27" NGC 1596/1602, 14,5" NGC 1614, 27" NGC 1637, 16"
         
NGC 1679, 16" NGC 1792, 16" NGC 1808, 14,5" NGC 1819, 27" NGC 1827, 16"
         
   
NGC 1888/1889, 16" NGC 1954, 18" NGC 1961, 27"    
         

NGC 2000-2999

NGC 2146, 16" NGC 2188, 20" NGC 2207, IC 2163, 14,5" NGC 2217, 16" NGC 2274/2275, 27"
         
NGC 2276/2300, 4" Bino NGC 2276/2300, 27" NGC 2341/2342, 4" Bino NGC 2341, 27" NGC 2342, 27"
         
NGC 2366, 16" NGC 2403, 16" NGC 2418, 27" NGC 2429A/B, 27" NGC 2442, 24"
         
NGC 2444/2445, 16" NGC 2444/2445, 27" NGC 2469, 27" NGC 2500, 14,5" NGC 2525, 27"
         
NGC 2534, 27" NGC 2535/2536, 27" NGC 2537, 20" NGC 2608, 14,5" NGC 2622, 27"
         
NGC 2623, 27" NGC 2633, 27" NGC 2633/2634 (ISM), 27" NGC 2648, 27" NGC 2672/2673, 27"
         
NGC 2683, 27" NGC 2685, 24" NGC 2715, 27" NGC 2719/2719A, 20" NGC 2735, 27"
         
NGC 2750, 16" NGC 2776, 14,5" NGC 2782, 27" NGC 2793, 27" NGC 2835, 20"
   
NGC 2841, 27" NGC 2859, 27" NGC 2881, 27" NGC 2883, 20" NGC 2889, 20"
   
NGC 2894, 27" NGC 2903, 14,5" NGC 2935, 27" NGC 2936/2937, 16" NGC 2936/2937, 27"
   
NGC 2944, 27" NGC 2964, 27" NGC 2968, 27" NGC 2976, 16" NGC 2992/2993, 16"
   
   
NGC 2997, 12"    
   
NGC 3000-3999
NGC 3003, 27" NGC 3023/3018, 27" NGC 3027, 27" NGC 3042, 27" NGC 3047/3047A, 8"
   
NGC 3067/3C 232, 27" NGC 3079, 20" NGC 3081, 17,5" NGC 3104, 20" NGC 3110, 27"
         
NGC 3115, 16" NGC 3162, 14,5" NGC 3166, 27" NGC 3169, 27" NGC 3172, "Polarissima
Borealis", 27"
         
NGC 3184, 16" NGC 3198, 14,5" NGC 3212/3215, 27" NGC 3239, 16" NGC 3226/3227, 4" Bino
         
NGC 3303, 27" NGC 3310, 14,5" NGC 3314, 28" NGC 3319, 27" NGC 3338, 27"
         
NGC 3341, 27" NGC 3344, 14,5" NGC 3347, 20" NGC 3359, 27" NGC 3367, 14,5"
         
NGC 3371, 16" NGC 3373, 16" NGC 3381, 27" NGC 3393, 16" NGC 3395/3396, 14,5"
         
NGC 3414, 27" NGC 3432, 16" NGC 3433, 27"NGC 3445, 27" NGC 3448, 16"
         
NGC 3485, 14,5" NGC 3495, 27" NGC 3504, 14,5" NGC 3507, 27" NGC 3509, 27"
         
NGC 3510, 14,5" NGC 3511, 16" NGC 3513, 16" NGC 3521, 20" NGC 3534A/B, 27"
         
NGC 3577/3583, 27" NGC 3596, 14,5" NGC 3628, 16" NGC 3628, 27" NGC 3631, 16"
         
NGC 3646, 16" NGC 3656, 27" NGC 3664, 16"  NGC 3672, 27" NGC 3673, 16"
         
NGC 3690A/B, 16" NGC 3718, 16" NGC 3726, 14,5" NGC 3726, 27" NGC 3729, 27"
         
NGC 3730, 27" NGC 3738, 27" NGC 3758, 27" NGC 3769, 27" NGC 3786/3788, 27"
         
NGC 3799/3800, 27" NGC 3810, 14,5" NGC 3861, 27"  NGC 3877, 27" NGC 3893/3896, 16"
         
NGC 3921/3916, 27" NGC 3938, 14,5" NGC 3981, 16" NGC 3990/3998, 27" NGC 3991, 27"
         
       
NGC 3995, 27"        
         
NGC 4000-4999
NGC 4013, 18" NGC 4016/4017, 14,5" NGC 4027/4027A, 16" NGC 4029, 27" NGC 4038/4039, 14,5"
         
NGC 4038/4039, 28" NGC 4051, 16" NGC 4088, 16" NGC 4102, 14,5" NGC 4105/4106, 20"
         
NGC 4123, 14,5" NGC 4145, 27" NGC 4151/4156, 14,5" NGC 4157, 16" NGC 4178, 16"
         
NGC 4194, 27" NGC 4197, 27" NGC 4211, 27" NGC 4214, 20" NGC 4217, 27"
         
NGC 4224, 27" NGC 4236, 14,5" NGC 4244, 20" NGC 4274, 27" NGC 4289, 27"
         
NGC 4293, 27" NGC 4294/4299, 27" NGC 4298/4302, 27" NGC 4314, 27" NGC 4319/Mrk 205, 16"
         
NGC 4319/Mrk 205, 27" NGC 4331, 27" NGC 4377, 27" NGC 4388, 27" NGC 4389, 14,5"
         
NGC 4394 / M85, 27" NGC 4395, 16" NGC 4402, 27" NGC 4403/4404, 27" NGC 4414, 14,5"
         
NGC 4424, 27" NGC 4429, 27" NGC 4435/4438, 27" NGC 4449, 16" NGC 4485/4490, 16"
         
NGC 4488, 16" NGC 4496, 27" NGC 4517, 27" NGC 4519/4519A, 27" NGC 4526 = NGC 4560, 27"
         
NGC 4535/4535A, 20" NGC 4536, 16" NGC 4559, 16" NGC 4565, 27" NGC 4567/4568, 27"
         
NGC 4596, 27" NGC 4605, 16" NGC 4608, 27" NGC 4618, 16" NGC 4625, 16"
         
NGC 4631, 16" NGC 4639, 14,5" NGC 4643, 27" NGC 4647 / M 60, 27" NGC 4650A, 24"
         
NGC 4654, 27"

NGC 4656, 16"

NGC 4670, 27"

NGC 4672, 28"

NGC 4676A/B, 24"
         
NGC 4689, 14,5" NGC 4690, 27" NGC 4700, 27" NGC 4710, 27" NGC 4725, 16"
         
NGC 4731, 16" NGC 4747, 27" NGC 4748, 27" NGC 4753, 27" NGC 4754, 16"
         
NGC 4762, 16" NGC 4774, 27" NGC 4782/4783, 8" NGC 4795/4796, 27" NGC 4837, 27"
         
NGC 4845 = NGC 4910, 27" NGC 4861, 16" NGC 4890, 27" NGC 4893, 27" NGC 4902, 27"
         
     
NGC 4945, 12" NGC 4995, 27"      
         

NGC 5000-5999

NGC 5012A, 27" NGC 5020, 14,5" NGC 5023, 16" NGC 5033, 27" NGC 5037, 27"
         
NGC 5054, 16" NGC 5078/IC 879, 18" NGC 5084, 20" NGC 5096, 27" NGC 5101, 24"
         
NGC 5112, 14,5" NGC 5128 (Cet A), 12" NGC 5144, 27" NGC 5147, 27" NGC 5149, 27"
         
NGC 5152/5153, 28" NGC 5204, 27" NGC 5214, 27" NGC 5216/5218, 27" NGC 5221/5222, 27"
         
NGC 5247, 16" NGC 5248, 16" NGC 5257/5258, 27" NGC 5278/5279, 27" NGC 5290, 27"
         
NGC 5303, 27" NGC 5308, 27" NGC 5331, 27" NGC 5371, 27" NGC 5383, 16"
         
NGC 5394/5395, 16" NGC 5403, 27" NGC 5408, 28" NGC 5409, 27" NGC 5410, 27"
         
NGC 5421, 27" NGC 5426/5427, 16" NGC 5430, 27" NGC 5434A/B, 27" NGC 5463A/B, 27"
         
NGC 5468, 14,5" NGC 5474, 27" NGC 5485, 27" NGC 5496, 16" NGC 5506/5507, 27"
         
NGC 5514, 48" NGC 5526, 27" NGC 5529, 27" NGC 5529, 16" NGC 5534, 27"
         
NGC 5541, 27" NGC 5544/5545, 27" NGC 5557, 14,5" NGC 5591, 27" NGC 5599 (Shk 358), 27"
         
NGC 5600, 27" NGC 5610, 27" NGC 5614, 27" NGC 5653, 27" NGC 5665, 27"
         
NGC 5667, 27" NGC 5674, 27" NGC 5676, 27" NGC 5678, 27" NGC 5689, 27"
         
NGC 5698, 27" NGC 5701, 27" NGC 5707, 27" NGC 5713, 14,5" NGC 5746, 16"
         
NGC 5747, 27" NGC 5759, 27" NGC 5774/5775, 27" NGC 5777, 14,5" NGC 5789, 27"
         
NGC 5792, 27" NGC 5857/5859, 27" NGC 5860, 27" NGC 5861, 20" NGC 5905, 27"
         
NGC 5908, 27" NGC 5917, 27" NGC 5921, 14,5" NGC 5929/5930, 27" NGC 5945, 27"
         
 
NGC 5953/5954, 27" NGC 5963, 27" NGC 5965, 27" NGC 5994/5996, 27"  
         

NGC 6000-6999

NGC 6050, 27" NGC 6052 (NGC 6064), 27" NGC 6068, 27" NGC 6070, 27" NGC 6090, 27"
         
NGC 6100, 27" NGC 6131, 27" NGC 6140, 27" NGC 6154, 27" NGC 6175, 27"
         
NGC 6181, 27" NGC 6207, 27" NGC 6217, 27" NGC 6221, 12" NGC 6239, 27"
         
NGC 6240, 27" NGC 6274, 27" NGC 6275, 27" NGC 6280, 27" NGC 6300, 24"
         
NGC 6306/6307, 27" NGC 6339, 27" NGC 6349/6351, 27" NGC 6361, 27" NGC 6365, 27"
         
NGC 6412, 27" NGC 6438, 12" NGC 6484, 27" NGC 6504, 27" NGC 6510, 27"
         
NGC 6621/6622, 27" NGC 6632, 27" NGC 6636, 27" NGC 6643, 27" NGC 6692, 27"
         
NGC 6695, 27" NGC 6745, 27" NGC 6764, 27" NGC 6786/UGC 11415, 27" NGC 6822, 16"
         
NGC 6825, 27" NGC 6865, 27" NGC 6872, 17" NGC 6907/6908, 24" NGC 6926, 27"
         
NGC 6946, 14,5" NGC 6946, 5" Bino NGC 6951, 27" NGC 6951 (ISM), 27" NGC 6956, 27"
         
     
NGC 6959, 27" NGC 6985, 27"      
         

NGC 7000-7840

NGC 7025, 16" NGC 7049, 28" NGC 7090, 17" NGC 7098, 28" NGC 7102, 27"
         
NGC 7135, 24" NGC 7137, 27" NGC 7183, 27" NGC 7184, 27" NGC 7205, 28"
         
NGC 7217, 27" NGC 7236/7237, 27" NGC 7241/UGC 11964, 27" NGC 7250, 27" NGC 7253A/B, 16"
         
NGC 7264, 27" NGC 7284/7285, 24" NGC 7292, 27" NGC 7309, 27" NGC 7314, 27"
         
NGC 7331, 14,5" NGC 7332, 16" NGC 7339, 16" NGC 7378, 27" NGC 7393, 16"
         
NGC 7406, 27" NGC 7412, 14,5" NGC 7443/7444, 27" NGC 7448, 16" NGC 7468, 27"
         
NGC 7469/IC 5283, 27" NGC 7479, 16" NGC 7496, 24" NGC 7497 (ISM), 27" NGC 7523, 27"
         
NGC 7525, 27" NGC 7587, 27" NGC 7592, 27" NGC 7603, 27" NGC 7610, 27"
         
NGC 7625, 27" NGC 7640, 27" NGC 7656, 27" NGC 7673, 27" NGC 7678, 16"
         
NGC 7679/7682, 27" NGC 7714/7715, 27" NGC 7714/7715, 16" NGC 7722, 27" NGC 7727, 27"
         
NGC 7731/7732, 27" NGC 7733/7734, 24" NGC 7741, 16" NGC 7742, 27" NGC 7752/7753, 27"
         
NGC 7752/7753 (ISM), 27" NGC 7753 (LBN 484), 6" NGC 7770/7771, 27" NGC 7793, 24" NGC 7798, 27"
         
 
NGC 7800, 27" NGC 7814, 27" NGC 7814, 16" NGC 7828/7829, 27"  
         

IC (Index Catalogue I + II)

IC 10, 16" IC 30, 27" IC 167/NGC 694, 27" IC 187, 27" IC 195/196, 27"
         
IC 195/196, 20" IC 239, 27" IC 284, 27" IC 298/298A, 24" IC 342, 27"
         
IC 356, 27" IC 391, 27" IC 412/413, 27" IC 563/564, 27" IC 575, 27"
         
IC 676, 27" IC 701, 27" IC 883, 27" IC 960, 27" IC 1015, 27"
         
IC 1101, 27" IC 1291, 27" IC 1613, 5" Bino IC 1622/1623, 27" IC 1756/1757, 27"
         
IC 1870, 16" IC 1993, 16" IC 2135, 16" IC 2184, 27" IC 2431, 27"
         
IC 2507/2507A, 16" IC 2554, 20" IC 2565/2565A, 27" IC 2574, 16" IC 3322A, 27"
         
IC 3591, 18" IC 4271, 27" IC 4553 (IC 1127), 27" IC 4630, 27" IC 5052, 17"
         
 
IC 5173, 28" IC 5246/5249, 24" IC 5250, 24" IC 5378/5379, 27"  
         

CGCG (Catalogue of Galaxies and Cluster of Galaxies = Zwicky Catalogue)

CGCG 048-028, 27" CGCG 108-085, 27" CGCG 354-023, 27" CGCG 397-005, 27" CGCG 448-020, 27"
         
       
CGCG 500-033, 27"        
         

ESO (European Southern Observatory Catalogue)

ESO 34-11, 24" ESO 97-13 (Circinus), 20" ESO 113-41, 24" ESO 138-29/30, 28" ESO 148-2, 28"
         
ESO 199-12, 24" ESO 274-1, 24" ESO 296-11, 28" ESO 343-13, 28" ESO 350-40 (Cartwheel),
24"
         
ESO 351-30 (Scu Dwarf),
6" Bino
ESO 361-25, 16" ESO 383-87, 24" ESO 485-3/4, 18" ESO 495-21, 28"
         
   
ESO 510-13, 24" ESO 512-18/19, 24" ESO 542-7/8, 16"  
         

MCG (Morphological Catalogue of Galaxies)

MCG -01-03-051/052, 27" MCG -01-05-047, 27" MCG -02-10-009, 27" MCG -02-33-025, 27" MCG -02-33-098, 27"
         
 
MCG -02-53-003, 16" MCG -03-58-011, 27" MCG +06-28-044, 27" MCG +10-22-009, 27"  
         
PGC (Principal Galaxies Catalogue)
PGC 6101, 27" PGC 36252, 27" PGC 54559 (Hoag's
Object), 16"
PGC 65406, 36" PGC 86395, 27"
         
       
PGC 3136298/2816139
(Sancho's Object), 27"
       
         

UGC + UGCA (Uppsala General Catalogue + Uppsala General Catalogue Addendum)

UGC 6, 27" UGC 95, 27" UGC 260, 27" UGC 717/719, 27" UGC 849, 27"
         
UGC 934, 27" UGC 1095, 27" UGC 1281, 16" UGC 1432, 27" UGC 1449, 27"
         
UGC 1775, 27" UGC 1810/1813, 16" UGC 1810/1813, 27" UGC 1840, 18" UGC 2411, 27"
         
UGC 2885, 27" UGC 3214, 27" UGC 3258, 27" UGC 3445/3446, 8" UGC 3573, 27"
         
UGC 3697, 16" UGC 3730, 27" UGC 3730, 16" UGC 3828, 27" UGC 4305, 16"
         
UGC 4349, 27" UGC 4352, 27" UGC 4414, 27" UGC 4638, 27" UGC 4715, 27"
         
UGC 4719, 27" UGC 4799, 27" UGC 4881, 27" UGC 5028/5029, 27" UGC 5055, 27"
         
UGC 5146, 27" UGC 5189, 27" UGC 5336, 16" UGC 5367, 27" UGC 5459, 27"
         
UGC 5470 (Leo I), 16" UGC 5498, 27" UGC 5832, 27" UGC 5904, 27" UGC 5936, 27"
         
UGC 5938/5942, 27" UGC 5984, 27" UGC 6073, 27" UGC 6132/6140, 27" UGC 6175, 27"
         
UGC 6332, 27" UGC 6865, 27" UGC 6970, 27" UGC 7064A, 27" UGC 7085A, 36"
         
UGC 7218, 27" UGC 7522, 27" UGC 7576, 27" UGC 7593, 27" UGC 7905, 27"
         
UGC 7910, 27" UGC 8058, 27" UGC 8335, 27" UGC 8416, 27" UGC 8454, 27"
         
UGC 8502, 27" UGC 8691, 27" UGC 8696, 27" UGC 8713/8715, 27" UGC 8917, 27"
         
UGC 9425, 27" UGC 9504, 27" UGC 9509, 27" UGC 9560/9562, 27" UGC 9561, 27"
         
UGC 9618, 14,5" UGC 9708/9711, 30" UGC 9755, 27" UGC 9829, 48" UGC 9857, 27"
         
UGC 10164/10169, 27" UGC 10214 (Tadpole), 27" UGC 10310, 27" UGC 10491, 27" UGC 10610, 27"
         
UGC 10770, 27" UGC 10814, 27" UGC 10822 (Dra Dwarf), 16" UGC 10923, 27" UGC 11035, 27"
         
UGC 11185, 27" UGC 11195, 27" UGC 11301, 27" UGC 11372, 27" UGC 11564, 27"
         
UGC 11680, 27" UGC 11871, 27" UGC 12342, 27" UGC 12613 (Peg Dwarf), 16" UGC 12688, 27"
         
UGC 12856, 27" UGC 12914/12915, 27" UGCA 034 (Maffei I), 16" UGCA 166, 27" UGCA 173/174, 27"
         
   
UGCA 205 (Sextans A), 27" UGCA 304, 20" UGCA 444 (WLM), 16"    
         

VV (Vorontsov-Velyaminov - Atlas and Catalogue of Interacting Galaxies I+II)

VV 32 (Mayall's Object), 27" VV 34, 27" VV 72 (Cyg A), 27" VV 140, 27" VV 144, 16"
         
VV 262, 27" VV 271, 27" VV 325, 27" VV 352, 27" VV 435, 27"
         
VV 453, 27" VV 544, 27" VV 692, 27" VV 705, 27" VV 746, 27"
         
 
VV 750, 24" VV 788, 27" VV 790b, 27" VV 840, 27"  
         

QSO

       
QSO J014709+463037, 27"